Internationaal nieuws en lokaal nieuws

Internationaal nieuws en lokaal nieuws

In de journalistiek verwijst lokaal nieuws naar de lokale berichtgeving over gebeurtenissen, gewoonlijk door de lokale krant, binnen een lokale context die anders geen internationale of nationale reikwijdte zou hebben. Het is gewoonlijk het eerste aanspreekpunt voor mensen die door de gebeurtenissen en de gevolgen ervan voor hun leven worden getroffen. Lokale berichtgeving heeft ook tot doel het grote publiek te informeren over lokale en gemeenschapsgebonden evenementen, zoals kunst- en cultuurtentoonstellingen, tuinbeurzen, festivals, beurzen en voedselfestivals. De media in ontwikkelingslanden richten zich vaak op de lokale bevolking, zoals het geval is met de Engelstalige pers in veel Afrikaanse of Aziatische landen waar de meerderheid lokale talen gebruikt om te communiceren. In sommige ontwikkelde landen is er echter een trend naar lokale media, waarbij steeds meer mensen het internet en sociale netwerksites gebruiken om op de hoogte te blijven van het lokale nieuws.

lokaal nieuws

De toenemende rol van de lokale media heeft nieuwe uitdagingen gecreëerd voor degenen die in de journalistiek werken. Ten eerste heeft de uitbreiding van lokale media naar gemeenschappen geresulteerd in een toegenomen concurrentie om reclamegelden. Ten tweede hebben veel nieuwsredacties te maken gekregen met bezuinigingen, waardoor ze op zoek moeten naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren. Ten derde kan de rol van de media in de berichtgeving over het lokale nieuws leiden tot conflicten tussen de pers en de overheid, waarbij de overheid steeds meer controle over de pers uitoefent. Deze kwesties hebben bezorgdheid gewekt over de veranderende aard van de media zelf, en over de vraag welk deel van de berichtgeving door winstbejag wordt gedreven. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het soort berichtgeving dat de nieuwsredacties verzorgen?

Volgens sommige analisten kan een afnemende aandacht voor lokaal nieuws bij de gedrukte media en de omroepen leiden tot minder geïnformeerde beslissingen van burgers. Zij stellen dat veel mensen bij hun onderzoek steeds meer op online bronnen vertrouwen en dat dit kan betekenen dat zij niet weten wat er in hun eigen gemeenschap speelt of hoe andere landen op mondiale vraagstukken reageren. Een afname van de journalistiek en een consolidatie van de nieuwsredacties zou ook kunnen leiden tot een verminderde berichtgeving die niet consistent is tussen de verschillende mediatypes. Dit kan betekenen dat de diversiteit van het informatieaanbod voor het publiek in het gedrang komt, en dat het publiek minder goed geïnformeerd is over lokale en mondiale aangelegenheden dan ooit tevoren.

Sources for this article: